EE | RU

Vara

Vara

Igaühe jaoks on on kodu tähtis. Hommikul tööle minnes võtame oma mantli ja lukustame ukse, kuid kunagi ei saa kindel olla, et koju tagasi saabudes on kõik samas seisus kui hommikul. Õnnetusi juhtub siiski – näiteks unustate triikraua sisse, „kutsumata külalised“ murravad ukse maha ja tungivad majja, tormituul viib majalt katuse, lõhkeb veetoru... Et ootamatute olukordadega kaasnevate kuludega toime tulla, on mõistlik sõlmida kodukindlustuspoliis.

Kodukindlustus

Koukindlustusega saab kindlustada endale kuuluvat kinnivara – maja, korterit, talu, suvilat, sauna, garaaži. Samuti on võimalik kodukindlustuse poliisiga kindlustada maja ümbritsevat aeda, terrassi, varjualuseid jm rajatisi.

Kodukindlustuse kindlustussumma peab vastama hoone/korteri taastamisväärtusele. Taastamisväärtus vastab rahasummale, millega on kindlustusobjekt võimalik täieliku hävingu korral taastada.

Kodukindlustusega saab oma vara kindlustada järgnevate riskide vastu:
- tuli (tulekahju, plahvatus, välgulöök);
- loodusõnnetus (torm, rahe);
- torustiku leke;
- kolmanda isiku poolt tekitatud kahjud (vargus, rööv, vandalism).

Need loetletud riskid on tavaliselt iga kindlustusandja poolt kaetud, kuid alati on võimalikud erisused ja lisakaitse võimalused. Kõige lihtsam on kindlustada kodu koguriskikindlustusega, mis annab kindlustuskaitse äkiliste ja ettenägematute juhtumite vastu. Sel juhul on oluline vaadata üle, millised juhtumid on kindlustustingimustes kindlasti välistatud.

Kodune vara

Koos hoonega/korteriga kindlustatakse ka kodust vara ehk vallasvara. Tavaliselt liigitatakse kodune vara nii: mööbel; rõivad ja jalatsid; kodumasinad ja elektroonika; harrastusvahendid; ehted ja väärisesemed; kunst.

Koduse vara kindlustussummaks on eseme taastamisväärtus või turuväärtus. Taastamisväärtus on uue samaväärse eseme soetamisega seotud kulu, turuväärtus samasuguse eseme keskmine müügihind. Koduse vara kindlustamisel lähtutakse koduse vara kogumaksumusest, eraldi nimekirja esitada ei ole vaja. Vaid kallimad esemed tuleb sõltuvalt kindlustusandjast eraldi välja tuua.

Kodune vara on kindlustatud samade riskide vastu, mis on valitud hoone/korteri jaoks.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus annab kindlustuskaitse nendeks juhtudeks, kui põhjustate ise mõne õnnetuse, mille tagajärjel kolmas osapool kannatada saab. Kindlustusandja hüvitab kannatanule tekitatud kahju, olgu selleks siis isikukahju või varale tekitatud kahju. Kõige tavalisem juhtum, kus vastutuskindlustusest abi, on näiteks see, kui teie korteris lõhkeb veetoru või jääb veekraan lahti ning alumise naabri korter saab selle tulemusena veekahjustusi. Või kui teie majast või korterist saab teie süül alguse tulekahju, mis kahjustab ka naabrite vara. Aga samuti need juhtumid, kui teie maja esisel kõnniteel keegi libeduse tõttu kukub ja viga saab ning teie vastu nõude esitab.

Vastutuskindlustuse hüvitise piirmäär kajastab maksimaalset kindlustushüvitist ühe juhtumi ja kogu kindlustusperioodi kohta kokku. Limiiti ületavat osa ei hüvitata, kuid limiiti saab taastada, tasudes selleks lisamakse.

Ajutise eluaseme üürikulud

Kindlustusandjad pakuvad kodukindlustuse raames võimalust lisada kindlustuskaitsesse ajutise eluaseme üürikulud puhuks, kui kodu on kahjujuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks. See kindlustuskaitse annab võimaluse ilma suuremate lisakuludeta üürida uus eluase selleks perioodiks, mil kodus toimuvad taastamistööd, lisaks on kaetud kolimiskulud.

! Kindlustusandjad rakendavad antud kindlustuskaitse puhul erinevaid piiranguid perioodi pikkuse ja hüvitatavate summade osas!

Oma silm on kuningas!
© Aon Baltic, 2000-2019. Kõik õigused kaitstud. Privacy policy. Portal rules. Client zone rules. Global Aon Statement.