EE | RU

Vaba aeg ja pere

Vaba aeg ja pere

Miski ei ole väärtuslikum kui Teie ja teie pereliikmete tervis. Kahjuks ei mõtle me oma igapäevategemistes tervisele seni, kuni selleks tekib põhjus. Keegi meist ei ole haiguste ja õnnetuste eest kaitstud ning ka ühegi kindlustusandja võimuses ei ole seda teha. Kuid me saame kindlustuspoliisi sõlmimisel tagada endale tõhusama meditsiinilise abi ning tol hetkel nii vajaliku materiaalse toe, mis aitab katta kindlustusjuhtumiga kaasneda võiva sissetuleku vähenemise ja muud kulud.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustusega on kindlustatud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud traumad, kehavigastused, püsiv või ajutine puue või surm. Kindlustusjuhtumiks ei ole terviseprobleemid, haigus või surm, mille põhjuseks ei ole õnnetusjuhtum.

Õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimisel on võimalik valida, millised kulud hüvitatakse. Kuludeks võivad olla: ravikulud (mida Eesti Haigekassa ei hüvita), päevaraha iga haiglas viibimise päeva kohta, valuraha, püsiva puude hüvitis, surmajuhtumi hüvitis. Kindlustushüvitis makstakse välja teatud protsendina kindlustussummast vastavalt iga kindlustusandja poolt väljatöötatud valuraha skeemile.

! Kahjujuhtumiks kvalifitseeruvad vaid need juhtumid, mis on kindlustuspoliisil loetletud!

Ravikindlustus

Vabatahtliku ravikindlustuse sõlmimine ei ole Eestis väga levinud. Ainukese kohapealse kindlustusandjana pakub seda praegu ERGO Kindlustuse AS.

Ravikindlustus katab kulud arstiabile, mis on seotud nii korrapärase tervisekontrolliga kui ka ootamatute terviserikete või õnnetusjuhtumiga. Tavaliselt on kaetud järgmised kulud: ambulatoorne ravi, transport raviasutusse, haiglaravi, arsti poolt määratud füsioteraapilised protseduurid, ravimid ja abivahendid, profülaktiline tervisekontroll, vaktsineerimine, rasedusaegne jälgimine, hambaravi jne.

Vabatahtliku ravikindlustuse poliisile on võimalik valida, milliseid kulusid kindlustus peaks hüvitama, määrata sobivad hüvitislimidid ning kindlustusterritoorium, kus ravikindlustus kehtib.

Oma silm on kuningas!
© Aon Baltic, 2000-2019. Kõik õigused kaitstud. Privacy policy. Portal rules. Client zone rules. Global Aon Statement.